Колективне членство

Колективне членство

Колективні члени Всеукраїнської Асоціації Фізичної Медицини, Реабілітації і Курортології одержують можливість:

  • Можливість розміщення на банерах та власній рекламній продукції логотипу ВАФК
  • Можливість розміщення логоготипу колективного члена на банерах ВАФК, сайті, розміщення на сайті активних переадресацій на сторінки колективних членів
  • Можливість бути висунутим на номінації FEMTEC
  • Привілейоване право участі у заходах, що проводяться ВАФК, а також можливість ставати співорганізатором таких заходів
  • Сприяння впровадженню критеріїв якості FEMTEC, а у перспективі сертифікації ESPA
  • Брати участь у складі делегації ВАФК у фахових міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах
  • Сприяння в акредитації профільних установ, та нової медичної техніки
  • Просування на ринку та популяризація продукту (послуг), що надаються колективним членом ВАФК
Представники ВАФК взяли участь в Міжнародному конгресі «Таласотерапія і бальнеологія: Стратегічний альянс для медичної допомоги, оздоровлення, економічного розвитку»
Колективне членство