Важливість мульти дисциплінарних команд у реабілітаційному процесі

Дата публікації: 27.02.2020

Важливість мульти дисциплінарних команд у реабілітаційному процесі
Ірина Сисоєнко

Президент ВАФК, Голова Офісу реформ НАМНУ, віцепрезидент FEMTEC.

У реабілітаційному процесі для досягнення більш якісних та ефективних результатів у найкоротші терміни, зменшення ускладнень та ступеня інвалідизації пацієнтів необхідним є здійснення реабілітаційного процесу мультидисциплінарною командою.

Мультидисциплінарна команда –  це група фахівців різних спеціальностей, які надають реабілітаційні послуги особі, яка їх потребує,  для забезпечення відновлення або компенсації наявних обмежень життєдіяльності.

До складу мультидисциплінарною команди, зокрема, можуть входити:

 • фізичний терапевт;
 • ерготерапевт;
 • лікар фізичної та реабілітаційної медицини;
 • лікар-невролог;
 • психолог;
 • фахівець із соціальної роботи/соціальний працівник;
 • лікарі інших спеціальностей і спеціалісти освітньої чи соціальної сфери (у разі потреби).
img

Слід зазначити, що 25.03.2019 внесено зміни до наказу МОЗ України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я та посад фахівців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я», якими введено нові посади, а саме: фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент фізичного терапевта та асистент ерготерапевта, що вже дозволяє закладам охорони здоров’я формувати мультидисциплінарні реабілітаційні команди, оскільки реабілітаційні заходи на всіх рівнях реабілітації повинні здійснюватися мультидисциплінарними командами.

У реабілітаційному процесі надзвичайно важливим етапом є підготовка індивідуальної програми реабілітації, яка являє собою комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на збереження, поліпшення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи.

І саме мультидисциплінарній команді тут належить головна роль, оскільки підготовка якісної та ефективної індивідуальної програми потребує комплексного підходу. Кожен фахівець мультидисциплінарної команди повинен розробити свою частину програми таким чином, щоб потім ця програма могла комплексно вирішувати завдання реабілітації пацієнта, а заходи програми одночасно доповнювали та посилювали дію один одного.

Наприклад, застосування мультидисциплінарного підхіду при лікуванні інсульту, може знижувати інвалідизацію та смертність на 30%.

Тому, важливо, щоб як і в розвинених країнах світу, в закладах охорони України забезпечувалося формування мультидисциплінарних реабілітаційних команд та використання мультидисциплінарного підхіду в реабілітаційному процесі, що забезпечить зменшення ускладнень, летальних випадків, повторних госпіталізацій та відповідно витрат на лікування та по догляду за хворими.

Головна мета ефективної реабілітаціїщо здійснюється мультидисциплінарними командами – це підвищення рівня функціональної незалежності пацієнта!!!

Тому, проєкт закону з реабілітації, що напрацьовується профільною міждисциплінарною робочою групою МОЗ обов’язково має містити:

 • визначення щодо мультидисциплінарної команди та порядок її формування;
 • цілі та завдання мультидисциплінарної команди;
 • заходи, які здійснюються мультидисциплінарними командами на всіх рівнях реабілітації;
 • порядок розроблення індивідуальної програми реабілітації осіб з обмеженням життєдіяльності, яка повинна розроблятися відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я фахівцями мультидисциплінарної команди.