Обережно, туберкульоз!

Дата публікації: 10.01.2020

Обережно, туберкульоз!

Україна займає 4 місце за рівнем захворюваності на туберкульоз дорослих та 5 місце за рівнем захворюваності дітей.

На сьогодні проблема туберкульозу (ТБ) набула статусу проблеми загальнодержавного масштабу, наслідки якої несуть в собі загрозу національній безпеці нашої держави.

Поширення ТБ є однією з основних причин втрати працездатності, здоров’я, інвалідності та смертності серед населення України та свідчить про наявність проблеми бідності, соціальної незахищеності від ТБ та потребує збільшення обсягу видатків з державного бюджету.

Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ТБ, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Згідно з статистичними даними Центру медичної статистики МОЗ України за 9 місяців 2019 року захворюваність на активний ТБ, включаючи його рецидиви, серед населення України складає 19 016 осіб, з них дітей до 17 років – 605, а захворюваність на активний ТБ (без рецидивів) – 15 562 осіб, з них дітей до 17 років – 589.

Саме для надання спеціалізованої медичної допомоги дітям з активними формами ТБ та дітям з груп ризику стосовно захворюваності на ТБ, для забезпечення ефективності медичної реабілітації, тривалості та стійкості її результатів у дітей та підлітків були створені дитячі протитуберкульозні санаторії, зокрема комунальні, діяльність яких чітко визначена законодавством України.

img