Щодо питань організації реабілітації у сфері охорони здоров’я – Ірина Сисоєнко

Дата публікації: 02.06.2021

Щодо питань організації реабілітації у сфері охорони здоров’я – Ірина Сисоєнко

На офіційному сайті МОЗ оприлюднено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я».

Цим проєктом постанови пропонується затвердити:

 • Порядок організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я;
 • Типове положення про реабілітаційне відділення, підрозділ;
 • Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду.

Таким чином, пропонується регламентувати надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, зважаючи на гострий, післягострий та довготривалий реабілітаційні періоди, необхідний обсяг реабілітаційної допомоги, формати надання реабілітаційної допомоги на первинному, вторинному та третинному рівнях медичної допомоги.

При цьому, слід зазначити, що для реалізації Закону України «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» (далі – Закон), який буде введено в дію 01.07.2021, необхідно затвердити Кабінету Міністрів України наступні нормативно-правові акти:

 • Порядок забезпечення осіб, які потребують реабілітації, технічними та іншими засобами реабілітації (ч.4 ст.4 Закону);
 • Вимоги до провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоров’я (ч.3 ст.10 Закону);
 • Положення про індивідуальний реабілітаційний план, порядок його фінансування та реалізації (ч.1 ст.23 Закону);
 • Державний типовий план реабілітації (ч.2 ст.24 Закону);
 • Порядок організації форм здобуття загальної середньої освіти особи до досягнення нею повноліття (віком до 18 років) з особливими освітніми потребами, якій надається реабілітаційна допомога у стаціонарних реабілітаційних закладах, відділеннях, підрозділах (ч.5 ст.27 Закону);
 • Порядок формування та ведення інформаційної системи у сфері реабілітації (ч.5 ст.29 Закону);
 • Перелік державних програм розвитку та підтримки загальнодержавних реабілітаційних установ і закладів, що здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (ч.2 ст.30 Закону).

МОЗ повинно розробити та затвердити:

 • Порядок надання реабілітаційної допомоги із застосуванням телереабілітації (ч.4 ст.19 Закону).

Слід звернути увагу, що відповідно до статті 20 Закону реабілітація у сфері охорони здоров’я – це комплекс заходів, що здійснюють фахівці з реабілітації, які працюють в реабілітаційних закладах, відділеннях, підрозділах, а також у територіальних громадах, у складі мультидисциплінарної реабілітаційної команди або самостійно, надають реабілітаційну допомогу особі з обмеженнями повсякденного функціонування (або такій, у якої можуть виникнути обмеження повсякденного функціонування) з метою досягнення та підтримання оптимального рівня функціонування та якості життя у її середовищі.

Відповідно до частин другої та третьої статті 22 Закону реабілітація розпочинається з проведення реабілітаційного обстеження, визначення наявності або ризику виникнення обмеження повсякденного функціонування, кількісної їх оцінки та створення індивідуального реабілітаційного плану.

Фахівець з реабілітації зобов’язаний надати особі, якій надається реабілітаційна допомога, її законному представникові у доступній формі інформацію про стан її здоров’я, наявні обмеження повсякденного функціонування та іншу інформацію, на підставі якої складається індивідуальний реабілітаційний план.

Частиною першою статті 23 Закону визначено, що індивідуальний реабілітаційний план розробляється та узгоджується мультидисциплінарною реабілітаційною командою після проведення реабілітаційного обстеження особи кожним членом мультидисциплінарної реабілітаційної команди та з урахуванням наявних порушень, обмежень повсякденного функціонування та потреб особи та затверджується на загальних зборах команди лікарем фізичної та реабілітаційної медицини.

Положення про індивідуальний реабілітаційний план, порядок його фінансування та реалізації затверджуються Кабінетом Міністрів України – це один з ключових документів, який має бути підґрунтям для забезпечення доступності та ефективності реабілітаційної допомоги.

Окрім цього, статтею 24 Закону передбачено, що державний типовий план реабілітації встановлює перелік заходів з реабілітації у сфері охорони здоров’я, перелік технічних та інших засобів реабілітації, медичних виробів (виробів медичного призначення), які можуть надаватися особам з обмеженнями повсякденного функціонування, яким надається реабілітаційна допомога, до проведення медико-соціальної експертизи, встановлення стійкого обмеження життєдіяльності та визначення групи інвалідності.

На сьогодні, ВАФК опрацьовує пропозиції до нормативно-правових актів, які повинні забезпечити реалізацію Закону, а також пропонуємо заінтересованим особам долучитися до обговорення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я», яка розміщена на сайті МОЗ за посиланням: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovi-kabinetu-ministriv-ukraini-pitannja-organizacii-reabilitacii-u-sferi-ohoroni-zdorov%e2%80%99ja